BGLand: Ressortarchiv

Berggasthof Stroblalm

Restaurant in Anger

Berggasthof Stroblalm

Berggasthof Stroblalm
Ein Abendessen auf der Stroblalm

Ein Abendessen auf der Stroblalm

Ein Abendessen auf der Stroblalm
Restaurant-Tipp: Speisekammer

Restaurant in Freilassing

Restaurant-Tipp: Speisekammer

Restaurant-Tipp: Speisekammer
Ein Mittagessen in der Speisekammer

Ein Mittagessen in der Speisekammer

Ein Mittagessen in der Speisekammer
Restaurant-Tipp: Café Steinbach

Restaurant in Laufen

Restaurant-Tipp: Café Steinbach

Restaurant-Tipp: Café Steinbach
Ein Abendessen im Cafe Steinbach

Ein Abendessen im Cafe Steinbach

Ein Abendessen im Cafe Steinbach
Salin

Restaurant in Bad Reichenhall

Salin

Salin
Ein Abendessen im Salin

Ein Abendessen im Salin

Ein Abendessen im Salin